Online aanbieders medicijnen

Aanbieder

Alle velden met * zijn verplicht

zie http://www.kvk.nl/zoeken voor uw 12 cijferig vestigingsnummer

Locatie waar de fysieke activiteiten plaatsvinden

Dit is het adres waar de medicijnen zijn opgeslagen en vanaf waar ze verzonden worden.

Contactpersoon

Categorie geneesmiddelen

Er zijn vier categorieën geneesmiddelen. Kruis de hoogste categorie aan die u online wilt verkopen aan consumenten (UR is de hoogste categorie, AV de laagste).*

Gegevens bevoegde- of verantwoordelijke persoon voor de onlineverkoop

Wanneer u dit vakje aanvinkt, mag het CIBG uw e-mailadres gebruiken voor correspondentie over uw (aanvraag) online aanbieders medicijnen. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
NB Dit versnelt de behandeltermijn.