Contactformulier

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het CIBG gebruikt uw gegevens voor het uitvoeren van wettelijke taken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Het CIBG houdt zich hierbij aan de wet- en regelgeving.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het uitvragen, bewaren, raadplegen, onderhouden en ter beschikking stellen van persoonsgegevens gebeurt op basis van diverse wet- en regelgeving. Daarnaast vragen wij uw e-mailadres om u te kunnen informeren over uw aanmelding bij Online Aanbieders Medicijnen of voor het beantwoorden van vragen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Het uitvragen, bewaren, raadplegen, onderhouden en ter beschikking stellen van persoonsgegevens gebeurt op basis van diverse wet- en regelgeving. Daarnaast vragen wij uw e-mailadres om u te kunnen informeren over uw aanmelding bij Online Aanbieders Medicijnen of voor het beantwoorden van vragen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u zich afmeldt als online aanbieder van medicijnen bewaren wij uw gegevens nog 1 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *