Risico's bij het gebruik van nepmedicijnen

Koop alleen online medicijnen bij een aanbieder die voorkomt op de aanbiederlijst op deze website. U loopt namelijk risico wanneer u nepmedicijnen gebruik.

Onjuiste verhouding werkzame stoffen

Hierdoor krijgt u te weinig of juist te veel van de werkzame stof binnen, waardoor u het risico loopt op een onder- of overdosering van een bepaalde stof. Dat kan niet te voorspellen bijwerkingen opleveren.

Problemen met verontreinigde of onbekende ingrediënten

Sommige nepmedicijnen zijn bewust of onbewust vervuild met stoffen die er niet in horen te zitten. De producenten zijn onzorgvuldig in het samenstellen van de werkzame en niet-werkzame ingrediënten. Daardoor kunnen er stoffen in de medicijnen terechtkomen waardoor sommige zelfs giftig zijn. Het medicijn dat u inneemt kan op de korte of lange termijn beperkte of aanzienlijke gezondheidsschade veroorzaken.

'Natuurlijke medicijnen'

Let op met het online bestellen van ‘natuurlijke’ medicijnen. Webwinkels bieden deze producten aan met de term ‘natuurlijk’ of ‘100% natuurlijk’ terwijl ze dat niet zijn.