Wet- en regelgeving

Om te voorkomen dat vervalste medicijnen in de legale distributieketen terechtkomen, hebben het Europees Parlement en de Europese Raad Richtlijn 2011/62/EU vastgesteld (richtlijn vervalsingen).

In de 'richtlijn vervalsingen' staat onder meer dat er een gemeenschappelijk (Europees) logo voor online aanbieders van medicijnen en een overheidswebsite met een overzicht van aangemelde aanbieders geïntroduceerd beschikbaar moet zijn.

In juni 2014 is de Europese Uitvoeringsverordening 699/2014 vastgesteld die hieraan verder (technisch) uitvoering geeft.

In Nederland is deze regelgeving opgenomen in de Geneesmiddelenwet (artikelen 67a en 67b) en de Regeling Geneesmiddelenwet (artikelen 6.12 en 6.13).

Meer informatie

Meer informatie over de Europese wet- en regelgeving vindt u op de website van de Europese Commissie.