Hoe werkt het logo?

Er zijn twee logo’s: een logo met kader, voor op een lichte ondergrond (achtergrond kleur van de website), en een logo zonder kader, voor op een donkere ondergrond. U hoeft maar een logo te gebruiken.

Op welke plaats moet het logo komen?

Het logo moet op alle pagina's van de website staan die betrekking hebben op het online verkopen van geneesmiddelen. De Richtlijn schrijft niet voor op welke plaats op de pagina het logo moet staan. Wel dat het duidelijk zichtbaar moet zijn. Het logo hoeft enkel gebruikt te worden op pagina’s die geneesmiddelen betreffen en niet op pagina’s die andere producten betreffen. Plaats het logo zodanig dat voldoende duidelijk is dat het uitsluitend betrekking heeft op geneesmiddelenverkoop.

Mobiele websites

De verplichting van Richtlijn 2011/62/EU dat de website die geneesmiddelen te koop aanbiedt het gemeenschappelijke logo moet bevatten, maakt geen uitzondering voor mobiele websites. Ook op mobiele websites moet dus het logo staan.

Link werkt niet

Controleer de link wanneer deze niet werkt en ga na of u het webadres heeft vervangen door de url die u van Online aanbieders medicijnen heeft ontvangen.

Voorbeeld: https://www.aanbiedersmedicijnen/aanbieders/aanbiederslijst/[uwpagina]/index